Peruutukset/ryhmävaraukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Partaharjukeskukselle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Partaharjukeskukseen. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi. Mikäli varauksen peruutus (isot ryhmävaraukset ja rippileirit) tapahtuu vähintään 6 kuukautta ennen varauksen alkua, peritään vain mahdollinen ennakkomaksu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 6 kuukautta ennen varauksen alkua, peritään kokonaissummasta 30 %. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2 kuukautta ennen varauksen alkua tai varausta ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan koko varauksen hinta.

Ryhmien ennakkoon ilmoittama henkilömäärä on laskutusperuste. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla (esim. lääkärintodistus). Mikäli asiakas muuttaa varausta (henkilömäärää, ajankohtaa, lomakohdetta tms.), peritään tästä erikseen tapauskohtaisesti sovittava summa.

Partaharjukeskuksen oikeus peruuttaa varaus: Partaharjukeskuksella on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, vesivahinko, korjaustyöt, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Partaharjukeskuksesta riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Partaharjukeskukselle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Ota yhteyttä/tarjouspyyntöPeruutukset/ryhmävaraukset