Valitukset

Kaikki kohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Partaharjukeskukselle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Oikeus hintojen muutoksiin

Partaharjukeskus pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

Ota yhteyttä/tarjouspyyntöSopimusehdot